GOVERNANCE

Annual Conference Committee Members

2023-2024

Soyoun BAE

Po King Betty CHAN

Worawan  HEMCHAYART

Sachiko KITANO

Jeehyun LEE

Shirley WYVER

Soon-Hwan KIM

Lydia CHAN

Susan CHEN

Sue CHERRINGTON

Sofia HARTATI

Hong-Ju Jun

Sirene LIM

Chiharu UCHIDA

Jiaxiong Zhu

Phornchulee LUNGKA

May MINGOA